Vi trykker alle typer plastkort - unntatt bank-kort

Vi kan trykke 1 kort eller 100 000, og det er nesten ikke grenser for hva som kan trykkes eller integreres i et kort. Hvilken måte kortet skal produseres på er avhengig av mange forhold, antall, bruksområde, design og funksjon. Her informerer vi litt, for vurdering av produksjon av aktuelt kort send oss en forespørsel.

Kort som skal personaliseres trykker vi selv med overføringstrykk som trykker heldekkende med høyeste kvalitet.

Serier med kort som skal være like trykker vi også, men hvis kortet skal ha RFID eller trykkes i større antall kan det lønne seg å trykke hos samarbeidspartner i Europa eller Kina.

ID-kort

Treningskort

Medlemskort

Akkrediteringskort /
storformat kort

Student- / elevkort

Navneskilt

Matmerking

For mage formål er det ønskelig med større kort for plass til mer informasjon og bedre lesbarhet.

Kortene måler 140 x 88 mm og er hullet for lanyard med klype i 2 ender, for å holde kortet rett.